Informatie verkeers-maatregelen rondom Mañana Mañana

Aanleiding
Van donderdag 14 t/m zondag 17 juni 2018 vindt festival Mañana Mañana plaats in de omgeving van kasteel Vorden. Afgelopen editie van Mañana Mañana bleek dat veel recreanten en geïnteresseerden zich tijdens de op- en afbouw van het festival op het evenemententerrein bevonden en dat dit tot gevaarlijke situaties leidde. Om dit te voorkomen wordt het evenemententerrein in de periode van donderdag 7 t/m donderdag 21 juni afgesloten voor publiek anders dan de organisatie of leveranciers van het festival.

Wegafsluiting Vordensebosweg en Schuttestraat
Van donderdag 7 t/m woensdag 20 juni wordt een deel van de Vordensebosweg (vanaf de Zichtlaan tot aan de Schuttestraat) en Schuttestraat (vanaf de Ruurloseweg tot Schimmeldijk) afgesloten voor alle verkeer. Op dat moment gelden deze wegen als backstageroute. De Schimmeldijk blijft gewoon bereikbaar.
Op de plattegrond (klik hier) is de wegafsluiting zichtbaar (blauw gearceerd).

Tijdens het festival, donderdag 14 t/m zondag 17 juni, wordt het deel van de Vordensebosweg richting de Horsterkamp ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bij deze afsluiting staan verkeersregelaars om fietsers, wandelaars en aanwonenden van de Vordensebosweg door te laten. Aanwonenden ontvangen in de week voorafgaand aan 7 juni een doorrijkaart, waarmee het huisadres bereikbaar blijft.
Op de plattegrond (klik hier) is de wegafsluiting zichtbaar (roze gearceerd).

Omleidingen fiets- en wandelverkeer
Voor regulier fiets- en wandelverkeer richting centrum Vorden zijn twee routes begaanbaar.
Op de plattegrond (klik hier) zijn deze twee alternatieve routes zichtbaar (geel gearceerd).

Voor de toeristische fiets- en wandelroutes (Pieterpad, Trekvogelpad, Achtkastelenroute, Fietsroute 89 en 93 en de Staringroute) worden er omleidingen gecommuniceerd door middel van bebording.

English