COLLEGE: Scheikunde in een stroomversnelling: de sleutel tot duurzame energie Door Prof. Guido Mul

COLLEGE: Scheikunde in een stroomversnelling: de sleutel tot duurzame energie

Door: Prof. Guido Mul – Universiteit Twente

Velen van jullie hebben vast wel eens nagedacht over aanschaf van zonnepanelen, of de ontwikkelingen gevolgd rond de bouw van windmolens in de Noordzee. Om de stroom die met deze panelen en windmolens wordt opgewekt in de praktijk te kunnen toepassen, is nieuwe technologie voor opslag nodig. In deze voordracht zal ik laten zien dat het ontleden van water en het omzetten van CO2 mogelijkheden bieden voor benutting van overtollige duurzaam opgewekte elektriciteit: op grote industriële schaal, maar ook bij je thuis!

Guido Mul heeft zijn masterdiploma gehaald aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotie-onderzoek voerde hij uit aan de TU Delft (verwijderen van roetdeeltjes uit diesel-uitlaatgas). In 2009 begon Mul als hoogleraar Foto- en Elektrokatalyse aan de Universiteit Twente, waar hij met zijn team onderzoek doet naar technologische oplossingen voor opslag van duurzame energie. Op zaterdagen is Guido te vinden langs voetbal- en hockeyvelden in Twente, waar hij teams van zijn twee zonen en dochter aanmoedigt!

Mañana-collegedag: zondag

 

 

English