Tickets

Privacyverklaring

Alles Komt Goed B.V. respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten
en van al degenen die onze websites bezoeken.

Alles Komt Goed B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te
merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alles Komt Goed B.V. neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Lees hier de complete Privacyverklaring Alles Komt Goed B.V