Tickets

Dr. ir. Wouter Eggink

Hoe zorgt techniekfilosofie ervoor dat we ons beter gedragen?

Alles om ons heen is ontworpen. Niet alleen de producten die we gebruiken, maar ook de wegen waarover we ons verplaatsen en zelfs de bossen waarin we recreëren. Al die ontwerpen hebben invloed op hoe we ons gedragen. Techniekfilosofie helpt ontwerpers die invloeden beter te begrijpen. Industrieel ontwerper en onderzoeker van mens-product relaties Wouter Eggink laat zien hoe ook jouw gedrag continu gestuurd wordt (en hoe je daar onderuit kan komen).