Tickets

Dr. Joanneke van der Nagel

Normaal doen voor Academici

Die academici, dat is toch een bijzonder volk. Ze gebruiken ingewikkelde woorden en worden soms gezien als kamergeleerden zonder besef van de ‘echte’ wereld. Onterecht? Wellicht. Maar tegelijk is er vaak een kloof tussen universiteit en samenleving. Hoe komt dat? Waarom doen die universiteitslui niet normaal? Wat is dat eigenlijk, ‘normaal doen’? En waarom is dat zo moeilijk? Daar gaat het in deze bijdrage van Dr. Joanneke van der Nagel over. Joanneke onderzoekt het toegankelijk maken van technologische innovaties in de zorg voor de meest kwetsbare groepen. Ze werkt op de UT en bij Tactus verslavingszorg.